Imprimeix
Categoria: Uncategorised
Vist: 26802

El CEMIC és un centre de recerca que consta amb més de 80 membres, 36 dels quals formen part de la plantilla permanent i 44 són contractats per projectes. CEMIC té com a finalitat el servei a les empreses per al desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica en el camp de l’enginyeria electrònica, enginyeria de materials i enginyeria biomèdica.

El CEMIC és membre TECNIO, la marca que ha creat ACC1Ó per identificar els principals centres i agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar a les empreses l’accés a capacitats R+D+i, i afavorir d’aquesta manera la seva competitivitat i projecció internacional.

CEMIC és un centre de recerca i tecnologia per a la transferència cap al sector industrial. Està especialitzat en materials avançats, nanotecnologia, optoelectrònica, enginyeria electrònica i tecnologies de la informació. La seva activitat de recerca bàsica es basa en projectes col·laboratius que provenen de fons públics de projectes nacionals i europeus. La seva recerca aplicada, el desenvolupament de productes i serveis i la transferència de tecnologia tenen un fort enfocament industrial i som proactius en la promoció i manteniment de la lleialtat dels socis industrials en projectes de R + D + i. CEMIC desenvolupa polítiques actives per a la protecció de la propietat intel·lectual i té una organització flexible i multidisciplinària. La cartera de recerca és:

 

El CEMIC està format per 5 grups de recerca consolidats de la Generalitat de Catalunya: