L’oferta tecnològica del CEMIC cobreix tot el rang de l’enginyeria electrònica i biomèdica i les tecnologies de la comunicació i la informació, tot combinant l’estudi de nous materials, tecnologies, estructures, dispositius i algoritmes per obtenir nous subsistemes amb més funcionalitats incorporades.

El CEMIC estructura les seves capacitats tecnològiques en l’àmbit de:

  • Modelització de components passius i blocs funcionals per aplicacions electròniques, RF i RFID
  • Desenvolupament de sensors i biosensors
  • Desenvolupament de biotecnologia, sistemes bio-electrònics , sensors in-vivo
  • Disseny de sistemes i circuits d’instrumentació i microsistemes basats en la integració de sensors i actuadors electrònics i/o optoelectrònics amb circuits de control i processat del senyal
  • Disseny d’ASICS
  • Sistemes de sensat intel·ligent, DSS, AI, AuI
  • Caracterització de materials i dispositius avançats
  • Sistemes de comunicacions, xarxes de sensors, IOT
  • Desenvolupament de firmware i software per aplicacions específiques