Línies de recerca:

  • Modelització de components passius per RF, RFIC i microones
  • Disseny bàsic de blocs funcionals per RF i RFIC
  • Definició de noves arquitectures de conversió directa basades en l'ús d'oscil·ladors injectats.
  • Interacció de camps de radiofreqüència i teixits biològics.