El CEMIC està format per 5 grups de recerca consolidats de la Generalitat de Catalunya:

 • SIC BIO (2017 SGR 1079)
 • ISP (2017 SGR 1721)
 • MENT (2017 SGR 776)
 • GRAF (2017 SGR 57)
 • SIC (2017 SGR 624)

 

L’oferta tecnològica del CEMIC cobreix tot el rang de l’enginyeria electrònica i biomèdica i les tecnologies de la comunicació i la informació, tot combinant l’estudi de nous materials, tecnologies, estructures, dispositius i algoritmes per obtenir nous subsistemes amb més funcionalitats incorporades.

El CEMIC estructura les seves capacitats tecnològiques en l’àmbit de:

 • Modelització de components passius i blocs funcionals per aplicacions electròniques, RF i RFID
 • Desenvolupament de sensors i biosensors
 • Desenvolupament de biotecnologia, sistemes bio-electrònics , sensors in-vivo
 • Disseny de sistemes i circuits d’instrumentació i microsistemes basats en la integració de sensors i actuadors electrònics i/o optoelectrònics amb circuits de control i processat del senyal
 • Disseny d’ASICS
 • Sistemes de sensat intel·ligent, DSS, AI, AuI
 • Caracterització de materials i dispositius avançats
 • Sistemes de comunicacions, xarxes de sensors, IOT
 • Desenvolupament de firmware i software per aplicacions específiques

Línies de recerca:

 • Modelització de components passius per RF, RFIC i microones
 • Disseny bàsic de blocs funcionals per RF i RFIC
 • Definició de noves arquitectures de conversió directa basades en l'ús d'oscil·ladors injectats.
 • Interacció de camps de radiofreqüència i teixits biològics.

 

El CEMIC és un centre de recerca que consta amb més de 80 membres, 36 dels quals formen part de la plantilla permanent i 44 són contractats per projectes. CEMIC té com a finalitat el servei a les empreses per al desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica en el camp de l’enginyeria electrònica, enginyeria de materials i enginyeria biomèdica.

El CEMIC és membre TECNIO, la marca que ha creat ACC1Ó per identificar els principals centres i agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar a les empreses l’accés a capacitats R+D+i, i afavorir d’aquesta manera la seva competitivitat i projecció internacional.

CEMIC és un centre de recerca i tecnologia per a la transferència cap al sector industrial. Està especialitzat en materials avançats, nanotecnologia, optoelectrònica, enginyeria electrònica i tecnologies de la informació. La seva activitat de recerca bàsica es basa en projectes col·laboratius que provenen de fons públics de projectes nacionals i europeus. La seva recerca aplicada, el desenvolupament de productes i serveis i la transferència de tecnologia tenen un fort enfocament industrial i som proactius en la promoció i manteniment de la lleialtat dels socis industrials en projectes de R + D + i. CEMIC desenvolupa polítiques actives per a la protecció de la propietat intel·lectual i té una organització flexible i multidisciplinària. La cartera de recerca és:

 • Recerca per contracte i projectes nacionals i internacionals de R + D + i en matèria de materials avançats, nanotecnologia, optoelectrònica, enginyeria electrònica i TIC.
 • Transferència de tecnologia i preindustrialització de projectes específics a través dels recursos humans i tècnics de 12 laboratoris i 1 unitat de prototipatge.
 • Serveis de vigilància tecnològica, valorització de coneixements i tecnologies, i assessorament científico-tecnològic i d'innovació.

 

El CEMIC està format per 5 grups de recerca consolidats de la Generalitat de Catalunya:

 • SIC BIO (2017 SGR 1079)
 • ISP (2017 SGR 1721)
 • MIND (2017 SGR 776)
 • GRAF (2017 SGR 57)
 • SIC (2017 SGR 624)

 

 

 

 

 

 

 

Línies de recerca:

 • Biosensors i dispositius Lab-on-Chip per a diagnòstic clínic i aplicacions de seguretat alimentària
 • Nanotecnologia aplicada als estudis d'interacció biomolècula i micro / nanoambientals per a aplicacions de medicina regenerativa
 • Sistemes microfluídics per a estudis biològics i dispositius Organ-on-Chip