El CEMIC és un centre de recerca que consta amb més de 80 membres, 36 dels quals formen part de la plantilla permanent i 44 són contractats per projectes. CEMIC té com a finalitat el servei a les empreses per al desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica en el camp de l’enginyeria electrònica, enginyeria de materials i enginyeria biomèdica.

El CEMIC és membre TECNIO, la marca que ha creat ACC1Ó per identificar els principals centres i agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar a les empreses l’accés a capacitats R+D+i, i afavorir d’aquesta manera la seva competitivitat i projecció internacional.

CEMIC és un centre de recerca i tecnologia per a la transferència cap al sector industrial. Està especialitzat en materials avançats, nanotecnologia, optoelectrònica, enginyeria electrònica i tecnologies de la informació. La seva activitat de recerca bàsica es basa en projectes col·laboratius que provenen de fons públics de projectes nacionals i europeus. La seva recerca aplicada, el desenvolupament de productes i serveis i la transferència de tecnologia tenen un fort enfocament industrial i som proactius en la promoció i manteniment de la lleialtat dels socis industrials en projectes de R + D + i. CEMIC desenvolupa polítiques actives per a la protecció de la propietat intel·lectual i té una organització flexible i multidisciplinària. La cartera de recerca és:

  • Recerca per contracte i projectes nacionals i internacionals de R + D + i en matèria de materials avançats, nanotecnologia, optoelectrònica, enginyeria electrònica i TIC.
  • Transferència de tecnologia i preindustrialització de projectes específics a través dels recursos humans i tècnics de 12 laboratoris i 1 unitat de prototipatge.
  • Serveis de vigilància tecnològica, valorització de coneixements i tecnologies, i assessorament científico-tecnològic i d'innovació.

 

El CEMIC està format per 5 grups de recerca consolidats de la Generalitat de Catalunya:

  • SIC BIO (2017 SGR 1079)
  • ISP (2017 SGR 1721)
  • MIND (2017 SGR 776)
  • GRAF (2017 SGR 57)
  • SIC (2017 SGR 624)